infolinia
witamyPozwól sobie pomóc. Prawo jest po Twojej stronie. Zostań naszym klientem i przekonaj się jak skutecznie działamy.
Polityka prywatności

DEKLARACJA PRYWATNOŚCI


I. Wstęp.

Adiutus sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej „Adiutus”) dba o ochronę Twojej prywatności. W niniejszej deklaracji podano szczegółowe informacje dotyczące działań, jakie podejmujemy, aby chronić Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Opisano w niej:
– dane osobowe, które gromadzimy,
– cele, do których ich używamy,
– możliwości, jakie masz do wyboru, co do sposobu użycia Twoich danych.
Zostały w niej podane także działania, jakie podejmujemy, aby chronić Twoje dane osobowe, oraz sposób, w jaki można je przeglądać i korygować.

Odwiedzając naszą stronę internetową, wyrażasz tym samym zgodę na stosowanie praktyk opisanych w niniejszej deklaracji o ochronie prywatności.


II. Nasz zbiór danych.

Informacje uzyskane bezpośrednio od Ciebie.

Co do zasady można odwiedzać naszą stronę internetową bez wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Na pewnych stronach możemy prosić o podanie Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług prawnych, w szczególności: w treści formularza zgłoszenia szkody. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
dane osobiste, takie jak: nazwisko, tytuł, nazwa przedsiębiorstwa lub organizacji, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adres pocztowy;
preferencje dotyczące marketingu za pośrednictwem poczty e-mail;
informacje niezbędne w celu świadczenia usług prawnych,
informacje zwrotne na temat naszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług,
informacje używane do dostosowania i ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej, łącznie z nazwą logowania i informacjami technicznymi;
informacje dotyczące rejestracji zdarzenia.

Nie masz obowiązku podawania żadnej z tych informacji, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie świadczyć na Twoją rzecz żądanej usługi.

Informacje gromadzone automatycznie.

Gromadzimy informacje o Twoich wizytach na naszej stronie internetowej. Te informacje obejmują: przeglądane przez Ciebie strony, ilość przesłanych informacji, kliknięte przez Ciebie łącza, przeglądane materiały i inne czynności podejmowane na naszej stronie internetowej. Na stronach, które odwiedzasz, podając identyfikator użytkownika, możemy połączyć te informacje z Twoją tożsamością, aby ustalić Twoje potencjalne zainteresowania naszymi produktami i usługami. Gromadzimy również pewne standardowe informacje przesyłane przez Twoją przeglądarkę do każdej odwiedzanej strony, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ Twojej przeglądarki i znajomość języków, system operacyjny Twojego komputera, data i godzina wizyty na stronie oraz strona, z której uzyskano połączenie do naszej strony. Nie łączymy tych informacji z Twoją tożsamością.


III. Nasz sposób użytkowania danych.

Usługi.

Z Twoich danych osobowych korzystamy w celu dostarczenia żądanych przez Ciebie usług oraz dostarczania informacji o usługach Adiutus, etc. Informacje zgromadzone przez naszą stronę internetową mogą być kojarzone z informacjami uzyskanymi w inny sposób.

Ulepszanie strony internetowej.

Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do ulepszania naszej strony internetowej oraz produktów lub usług Adiutus albo do ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej poprzez dostosowanie jej do Twoich konkretnych preferencji lub zainteresowań.

Komunikacja.

Za Twoją zgodą możemy użyć Twoich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej do informowania Cię o usługach Adiutus.


IV. Nasz sposób użytkowania plików cookies.


Cookies są małymi plikami, które są zapisywane przez strony internetowe na dysku twardym Twojego komputera lub w pamięci przeglądarki. Możemy je wykorzystać do śledzenia liczby Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, liczby osób odwiedzających stronę, do ustalania i analizowania sposobu wykorzystania naszej strony (łącznie ze skutecznością promocji online), do zapisywania podanych przez Ciebie informacji jako Twoich preferencji oraz do zapisywania informacji technicznych przydatnych do Twojego współdziałania z naszą stronę internetową. Możemy wykorzystywać pliki cookies sesji (pliki cookies, które są usuwane z chwilą zakończenia sesji Twojej przeglądarki) do zapisywania Twojego identyfikatora użytkownika, elementów Twojego profilu użytkownika w celu ułatwienia Ci poruszania się po naszej stronie internetowej (szczególnie w powiązaniu z wyszukiwaniem informacji i zgłaszaniem szkód) oraz innych informacji przydatnych w administrowaniu sesją. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookies lub powiadamiała użytkownika, kiedy plik cookie jest umieszczany w komputerze. Jeśli wybierzesz odrzucanie plików cookies, możesz nie mieć w pełni dostępu do funkcji strony internetowej Adiutus lub innych odwiedzanych stron internetowych.

 

 

V. Ujawnienie Twoich danych osobowych

Z wyjątkiem opisanych poniżej przypadków dane osobowe podane przez Ciebie Adiutus za pośrednictwem naszej strony internetowej nie będą bez Twojej zgody udostępniane na zewnątrz Adiutus.

Ujawnienie informacji dostawcom usług.

Adiutus może w przyszłości zawrzeć umowy z innymi przedsiębiorcami na prowadzenie w naszym imieniu większej ilości stron internetowych. Dostarczamy tym podmiotom tylko te elementy Twoich danych osobowych, które będą im niezbędne do dostarczania tych usług. Zarówno tym podmiotom, jak i ich pracownikom, nie będzie wolno używać tych danych osobowych do żadnych innych celów.

Ujawnienie informacji dystrybutorom.

Odpowiadając na Twoje żądanie możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom, które zajmują się dystrybucją naszych usług. W takich wypadkach dostarczamy tym podmiotom tylko te elementy Twoich danych osobowych, które są im niezbędne do odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Tym podmiotom i ich pracownikom również nie wolno używać tych danych osobowych do żadnych innych celów. W niektórych wypadkach możemy prosić Cię o pozwolenie na udostępnienie Twoich danych dystrybutorom w celach marketingowych innych niż odpowiedź na Twoje żądanie. Jednak nie udostępnimy Twoich danych do tego typu celów marketingowych, jeśli nie uzyskamy na to wyraźnej Twojej zgody.

Ujawnienie informacji w powiązaniu z przejęciami lub sprzedażą.

Mogą wystąpić okoliczności, w których z powodów strategicznych lub innych powodów biznesowych Adiutus zdecyduje się sprzedać, zakupić, przyłączyć lub w inny sposób zreorganizować przedsiębiorstwo. Taka transakcja może spowodować ujawnienie danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom bądź przejęcie ich od sprzedawców. Adiutus zapewni odpowiednią ochronę informacji w transakcjach tego typu.

Ujawnienie informacji z innych powodów.

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taka czynność jest niezbędna do osiągnięcia zgodności z wymogami prawa lub w postępowaniu sądowym prowadzonym dla nas w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności, lub w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego dowolnej osoby.


VI. Bezpieczeństwo danych.

Adiutus dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Używamy różnych technologii zabezpieczeń i procedur, aby pomóc w ochronie Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem, ich użyciem lub ujawnieniem. Dla przykładu podajemy, że dostarczone przez Ciebie dane osobowe przechowujemy w systemach komputerowych, zlokalizowanych w obiektach, do których dostęp jest ograniczony. W przypadku stron, na których się logujesz, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa Twojego hasła i nieujawnienia tej informacji innym leży po Twojej stronie.


VII. Przeglądanie danych osobowych.

Możesz przeglądać i korygować dane osobowe podawane przez naszą stronę internetową, przechodząc na stronę, na której wcześniej te informacje zostały przez Ciebie podane. We wszystkich wypadkach możesz zażądać udostępnienia Ci do przeglądu i skorygowania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej albo zażądać od Adiutus zaprzestania użytkowania danych, wysyłając na nasz adres poczty elektronicznej (biuro@adiutus.eu) wiadomość o stosownej treści. Przed umożliwieniem Ci dostępu do Twoich danych osobowych możemy zweryfikować Twoją tożsamość. Aby nam pomóc w posiadaniu przez nas aktualnych Twoich danych, powiadamiaj nas o wszelkich zmianach adresu pocztowego, numeru telefonu lub adresu e-mail.


VII. Informacje pochodzące od dzieci.

Adiutus nie gromadzi rozmyślnie informacji pochodzących od dzieci ani nie adresuje do nich swojej strony internetowej.


IX. Egzekwowanie niniejszej deklaracji o ochronie prywatności.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej deklaracji lub naszego sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi, prosimy wysłać e- maila na nasz adres poczty elektronicznej (biuro@adiutus.eu) Niezwłocznie je rozpatrzymy i będziemy dążyć do znalezienia zadowalającego rozwiązania.


X. Zmiany w niniejszej deklaracji o ochronie prywatności.

Adiutus może od czasu do czasu aktualizować niniejsza deklarację o ochronie prywatności. W takim wypadku zmienimy datę „ostatnio aktualizowana” na początku i na końcu deklaracji o ochronie prywatności. Będziemy się ubiegać o uzyskanie Twojej zgody na wszelkie aktualizacje niniejszej deklaracji o ochronie prywatności, które zasadniczo rozszerzają udostępnianie lub użytkowanie Twoich danych osobowych w sposób niepodany w niniejszej deklaracji o ochronie prywatności w chwili uzyskania tych danych.

 

 

 Zgłoś szkodę
foto
 
Nasze oddziały
foto
 
Karta klienta
foto
 
kontakt
Imię     E-mail   Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych
osobowych w bazie Adiutus Sp z o.o.
i przetwarzanie ich zgodnie z
polityką ochrony danych osobowych.
Nazwisko Telefon
Miasto Typ szkody