infolinia
witamyPozwól sobie pomóc. Prawo jest po Twojej stronie. Zostań naszym klientem i przekonaj się jak skutecznie działamy.
O firmie

Grupa ADIUTUS - Bezpieczeństwo Prawne w Twoim Domu.

 

Grupa ADIUTUS - Bezpieczeństwo Prawne w Twoim Domu to ADIUTUS Sp. z o.o.-wspierana merytorycznie przez adwokatów i radców prawnych na terenie całego kraju - specjalizuje się m.in. w pomocy i ochronie prawnej osobom poszkodowanym oraz pomocy prawnej osobom zadłużonym.

Na terenie Górnego Śląska działamy już od 1998 roku.

Zatrudniamy oraz współpracujemy z doskonałą kadrą specjalistów. Doświadczeni adwokaci, aplikanci adwokaccy, ale również rzeczoznawcy, lekarze, tłumacze przysięgli, biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków, autorzy publikacji w prasie fachowej, osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy u ubezpieczycieli świadczą doradztwo i pomoc w dziedzinach związanych z odszkodowaniami.


Naszą misją jest upowszechnianie informacji nt praw poszkodowanego, konsumenta oraz szeroko rozumiana kompleksowa pomoc prawna.


Nasza Centrala mieści się w Gliwicach.


 

Kontakt z nami :

infolinia - 883 128 060

strona internetowa - www.adiutus.eu

adres e-mail - biuro@adiutus.eu

 

Pracownicy pierwszego kontaktu kierują każdym zainteresowanym w sposób zapewniający możliwie najszybsze załatwienie sprawy.


Zakres działań:

 • Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu.
 • Analiza odpowiedzialności cywilnej.
 • Bezpłatne rozpatrzenie wniosku o prowadzenie sprawy.
 • Pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego.
 • Reprezentacja w postępowaniach polubownych i sądowych.
 • Pomoc prawna w sporach z ubezpieczycielami.
 • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.
 • Kontrola prawidłowości i terminowości postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem.
 • Ustalanie ubezpieczyciela sprawcy wypadku.
 • Pomoc prawna w wypadkach przy pracy.
 • Formułowanie roszczeń odszkodowawczych.
 • Analiza przedawnienia roszczeń.
 • Reprezentacja przed placówkami medycznymi.
 • Reprezentacja oraz negocjacje z Bankami.

 • Reprezentacja oraz negocjacje z instytucjami gromadzącymi informacja nt dłużnika.

 • Reprezentacja oraz negocjacje z wierzycielami oraz komornikiem.

 

STAŁA, WIELOLETNIA OCHRONA PRAWNA.

Grupa Adiutus jako jedyna w Polsce, jest emitentem karty klienta ADIUTUS Bezpieczeństwo Prawne w Twoim Domu. Jest to wieloletni program pozwalający klientowi oraz jego najbliższym korzystać z konsultacji i porad prawnych.


OCHRONA PRAW KREDYTOBIORCY ORAZ DŁUZNIKA ORAZ PROGRAM RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA.

 

Grupa Adiutus, mając na względzie szeroko rozumianą pomoc i ochronę prawną przygotowała program ochrony praw kredytobiorcy oraz pomoc w oddłużeniach oraz restrukturyzacjach kredytów.

Banki chętnie udzielają kredytów osobom z tzw. zdolnością kredytową. Jednak w momencie jakichkolwiek zwłok w spłacie rat, relacje ulegają „gwałtownemu ochłodzeniu”. Wtedy dość trudno skontaktować się z odpowiednim działem banku. Oczywiście w pierwszej kolejności mamy świadomość faktu, iż kredytobiorca zaciągając kredyt przyjmuje na siebie obowiązek jego terminowej spłaty. Nie można jednak nie brać pod uwagę faktu, iż kredytobiorcami są żywi ludzie, którzy w swoim zawodowym i osobistym życiu natrafiają na różne sytuacje, nie tylko pozytywne. Banki nie mogą nie brać pod uwagę takowych. O ile w sposób formalno-prawny trudno wyegzekwować od banku relacje przyjacielskie z kredytobiorcą o tyle bezwzględnie należy pamiętać o przysługującym kredytobiorcom prawach. Od prawa bankowego poczynając, poprzez Prawa konsumenckie po szereg przepisów chroniących pozostałe obszary praw obywatela.

Działania o których mowa w ww programie, nie dotyczą wyłącznie zadłużeń wynikających z zaciągniętych kredytów ale również szeregu innych zadłużeń, które mogą wystąpić w czasie życia i funkcjonowania człowieka. Są to np. zadłużenie w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych, zakładów energetycznych, gazowni, itp.

 

Pomoc w uzyskaniu oraz odzyskaniu odszkodowania.

Zakłady ubezpieczeń prowadzą szerokie akcje reklamowe, a także prewencję przeciwwypadkową, ale nie są zainteresowane poszerzaniem świadomości osób poszkodowanych w wypadkach. Odszkodowania w takiej sytuacji dochodzi się od zakładu z którym umowę miał sprawca wypadku, a nie poszkodowany. Grupa Adiutus prowadzi akcję informacyjną o prawach ofiar wypadków.

Na skutek nieświadomości ofiar wypadków zakłady ubezpieczeń oszczędzają każdego roku miliony złotych. Rozwój profesjonalnych pełnomocników zmniejsza skalę tego procederu, więc zakłady ubezpieczeń tracą znaczne kwoty na skutek ich działania. Grupa Adiutus pomaga poszkodowanym, którzy często przez lata nie występowali ze swoimi roszczeniami.

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 90 dni. W praktyce likwidacja szkody w ustawowym terminie należy do rzadkości. Nawet w drobniejszych sprawach dłuższy 90-dniowy termin jest często niedotrzymywany. Ubezpieczyciele praktycznie nie ponoszą żadnych tego konsekwencji. Można interweniować u Rzecznika Ubezpieczonych, ale nie ma on instrumentów, aby wymusić na zakładzie ubezpieczeń przyspieszenie działań. To rażąco narusza interesy poszkodowanych, którzy właśnie bezpośrednio po wypadku mają obniżone dochody, a potrzebują przecież dodatkowych pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Grupa Adiutus monitoruje terminowość ubezpieczyciela, egzekwując terminy ustawowe, a w razie potrzeby przenosząc spór na drogę sądową.

Ubezpieczyciel który bezzasadnie przedłuża postępowanie powinien rekompensować to zapłatą odsetek od przyznanych kwot . Co istotne odsetki nie są przyznawane automatycznie przy opóźnieniu, tylko trzeba o nie samemu wystąpić i uzasadnić żądanie. Zdarzają się sytuacje, kiedy ubezpieczyciele próbują na różne sposoby usprawiedliwiać przewlekłość postępowania. Grupa Adiutus w przypadku nieuzasadnionej zwłoki ubezpieczyciela egzekwuje odsetki ustawowe.

Ubezpieczyciele często wypłacają w ustawowym terminie symboliczny świadczenia jako tzw. kwotę bezsporną, nawet gdy finalnie wypłata sięga dziesiątek tysięcy, w ten sposób obchodząc prawo. Tymczasem także kwota bezsporna powinna przystawać do doznanych szkód w zakresie, w jakim wstępnie zostały udowodnione. Grupa Adiutus może przystąpić do sprawy, aby egzekwować pełną wypłatę  rozsądnym terminie.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń powinien po otrzymaniu zgłoszenia szkody przeprowadzić całe postępowanie wyjaśniające i na tej podstawie ustalić wysokość wypłat. Przepisy wyraźnie wskazują, że koszty te mieszczą się w składce płaconej przez ubezpieczających. Ubezpieczyciele mają prawo występować do organów ścigania i szpitali o dokumentację niezbędną do ustalenia sprawcy wypadku i wysokości odszkodowania. Tymczasem ubezpieczyciele zobowiązują poszkodowanych, aby to oni zebrali i dostarczyli im całą te dokumentację. Grupa Silesia 2000 Sp. z o.o. gromadzi materiał dowodowy, tak aby ubezpieczyciel nie odrzucił roszczeń, jako nieudokumentowanych.

Poszkodowani po wypadku zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że powinni zachować do oględzin takie rzeczy jak np. ubrania pocięte do operowania, roztrzaskane okulary, telefony, laptopy. Ubezpieczyciele powołując się na brak dowodów często odmawiają należnego odszkodowania za takie przedmioty, albo wypłacają je w zaniżonych wysokościach. Grupa Adiutus doradza jak udokumentować koszty wynikające z uczestnictwa w wypadku.

Odszkodowania rzędu setek tysięcy złotych, o czym czasem słyszy się w mediach, w rzeczywistości ubezpieczyciele przyznają tylko sporadycznie i to często po długich bojach poszkodowanych, którzy w takich wypadkach zazwyczaj korzystają z pomocy profesjonalnych pełnomocników. Grupa Adiutus pomaga uzyskać jak najwyższe świadczenia opierając się na dobrze przygotowanym materiale dowodowym i bogatej argumentacji prawniczej wypracowanej dzięki doświadczeniu.

Przy obrażeniach ciała w praktyce podstawowym wyznacznikiem dla ubezpieczycieli jest określona procentowo wysokość tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciele mają swoje tabele, w których za poszczególne urazy uznaje się określoną wielkość uszczerbku, zazwyczaj w pewnych „widełkach”. Nie ma jednak jednego standardu i każdy ubezpieczyciel korzysta ze swojej tabeli co skutkuje tym, że w opinii jednego zakładu ten sam uraz może powodować inny uszczerbek na zdrowiu niż w u innego ubezpieczyciela. Grupa Adiutus w prowadzonych postępowaniach na podstawie uzyskiwanych protokołów weryfikuje wyniki komisji lekarskich dbając, aby oddawały rzetelny obraz stanu zdrowia poszkodowanego.

O wysokości trwałego uszczerbek na zdrowiu jego nie rozstrzygają niezależne komisje, lecz lekarze, którzy są zatrudnianiu przez zakłady ubezpieczeń lub działają na ich zlecenie. Zdarza się że poszkodowani są umawiani na komisje w pięciominutowych odstępach, co wskazuje jak „wnikliwe” potrafią być badania. Dokumentacja dostarczana orzecznikom jest często szczątkowa. Grupa Adiutus dba, aby ubezpieczyciele powoływali orzeczników o odpowiednich specjalnościach, w razie potrzeby nawet wielokrotne, gwarantując uwzględnienie wszelkich dolegliwości powypadkowych.

Kwoty przyznawane za każdy procent uszczerbku na zdrowiu potrafią znacznie różnić się nawet dwu- trzykrotnie, w zależności od tego który zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie. Okazuje się, że ubezpieczyciele którzy próbują konkurować niską składką ubezpieczenia OC robią to kosztem poszkodowanych, a nie własnych oszczędności. Można też zaobserwować że poszkodowani mieszkający na uboższych terenach otrzymują niższe odszkodowania. Grupa Adiutus dzięki ogólnokrajowej działalności dysponuje szeroką skalą porównawczą pozwalającą na formułowanie roszczeń na odpowiednim poziomie.

Przy urazach cała i rozstroju zdrowia poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie. Żaden przepis nie wskazuje, że jego wysokość zależy wyłącznie od trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę za doznaną krzywdę, a tę kształtuje cały szereg indywidualnych okoliczności. Grupa Adiutus doradza poszkodowanym jakie okoliczności pozwalają podnieść wysokość zadośćuczynienia.

Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaca żądanej kwoty ma obowiązek to uzasadnić na piśmie, wskazując, na czym się opierał i z jakich powodów nie uznał wiarygodności naszych dowodów. W praktyce poszkodowani otrzymują jedynie informację o przelewie określonej kwoty, a jeżeli jest już ona uzasadniona, to zazwyczaj według stosowanego szablonu, bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności sprawy, tak więc nie wiadomo, czy likwidator szkody w ogóle przeczytał oświadczenie poszkodowanego. Grupa Adiutus w razie niezgodnych z prawem działań ubezpieczyciela podejmuje interwencje przewidzianą wewnętrznymi procedurami ubezpieczyciela lub kieruje roszczenia na drogę sądową za pośrednictwem współpracującej kancelarii.

Niektóre przepisy prawa cywilnego mogą być interpretowane na różne sposoby i nierzadko w takich przypadkach ubezpieczyciele przyjmują interpretację rażąco niekorzystną dla poszkodowanych. Zdarza się też czasem, że ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania, albo ograniczają jego wysokość powołując się na jakieś przepisy, ale nie wyjaśniają szczegółowo motywów takiego postępowania, ani nawet ich treści. Grupa Adiutus dokonuje weryfikacji rozstrzygnięć ubezpieczyciela, przedstawiając przeciwną argumentację prawną jeżeli stanowisko ubezpieczyciela jest bezprawne.

Ubezpieczyciele nadużywają prawa poprzez jest wstrzymywanie wypłaty odszkodowania, gdy przeciwko sprawcy toczy się jeszcze postępowanie karne i nawet w ewidentnych, nie budzących wątpliwości przypadkach czekają na zakończenie sprawy karnej, nawet jeżeli apelację złożono tylko od wysokości kary. Grupa Adiutus prowadzi postępowania odszkodowawcze nawet jeżeli w sprawie wypadku toczy się jeszcze postępowanie karne.

Ubezpieczyciele odmawiają często wypłaty odszkodowania dla pasażera pojazdu, który jest jego współwłaścicielem. Zagadnienie to było przedmiotem pytania Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego, który opowiedział się za ochroną wszystkich pasażerów, także tych, którzy są małżonkami sprawców. Co ciekawe nawet i po tym orzeczeniu ubezpieczycielom zdarza się żerować na nieznajomości prawa przez poszkodowanych pasażerów, którzy są współposiadaczami samochodu uczestniczącego w stłuczce. Grupa Silesia 2000 Sp. z o.o. świadczy pomoc prawną także posiadaczy pojazdów którzy doznali szkody będąc pasażerem we własnym samochodzie.

Ubezpieczyciele obcinają często odszkodowania nawet o 90 % powołując się na to, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, choć w niekiedy nic takiego nie zrobił. Tak jest choćby w sytuacji, gdy pasażer nie zdawał sobie sprawy, że za kierowca z którym podróżuje jest pod wpływem alkoholu. Grupa Adiutus zwalcza bezpodstawne obniżanie odszkodowań.

Ubezpieczyciele próbują ograniczać wypłacane odszkodowania, jeżeli poszkodowany po wypadku otrzymał pomoc z innych źródeł. Przykładem tego może być choćby zasiłek pogrzebowy, którego wysokość ubezpieczyciele odejmują od refundacji kosztów pogrzebu ofiary wypadku. Grupa Adiutus występuje o refundację wszelkich kosztów pogrzebu ofiary wypadku nawet jeżeli był wypłacony zasiłek pogrzebowy.

Ugodowe zakończenie sporu z ubezpieczycielem może wydawać się osobie poszkodowanej w wypadku bardzo kuszące. Otrzymuje ona w ten sposób szybko pieniądze do ręki, a sprawę odszkodowawcza ma z głowy. Niestety zazwyczaj warunkiem ugody jest zrzeczenie się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem. Trzeba więc uważać co się podpisuje. Pochopnie podpisana ugoda może spowodować, że poszkodowany otrzyma co prawda jednorazowo choćby kilkadziesiąt tysięcy, ale np. pozbawi się należnej mu dożywotnio renty na zwiększone po wypadku potrzeby. Grupa  Adiutus formułuje szeroki zakres roszczeń i określa je na odpowiednim poziomie wnikliwie weryfikując propozycje ugodowe.

 

 

Na rynku działa wiele podmiotów oferujących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach.

Grupa Adiutus zatrudnia zespół fachowców, w tym prawników, tłumaczy przysięgłych, biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków, osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy u ubezpieczycieli, doktorantów nauk prawnych, autorów publikacji w prasie fachowej. Klienci mają zapewnioną możliwość uzyskania informacji o postępach sprawy telefonicznie, poprzez Internet i za pośrednictwem przedstawicieli.Zgłoś szkodę
foto
 
Nasze oddziały
foto
 
Karta klienta
foto
 
kontakt
Imię     E-mail   Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych
osobowych w bazie Adiutus Sp z o.o.
i przetwarzanie ich zgodnie z
polityką ochrony danych osobowych.
Nazwisko Telefon
Miasto Typ szkody